AWER-AWER

AWER-AWER Biyen apa iku dudu kautaman Utawa apa merga owah gingsiring kahanan Mula kabeh kang lawas tanpa pituwas Brayan lan kabudayan Kasusilan lan kautaman Petungan saringa panimbang asor-luhuring Drajad kamanungsan Biyen apa...

Dumetesing Waspa

#Macapat #Asmaradana Dumetesing Waspa Sliramu kang tak tresnani Bungah hati nate tresna Senadyan lara rasane Waspaku dudu cuwa Tansah weruh ratimaya Anglek sirna ing esemku Kelingan jaman semana Sira tak geget ing lathi Duka nanging...

Udan Kethek

#Macapat #Megatruh Udan Kethek ----------------- Ambak cucud sira manungsa lumaku Anglur selur ngidak siti Angleking ati rahayu Tindakira aja sisip Tanpa iling jiwa awon Tekaning mangsa lelara bakal nyapu Kerut gemuyu ing pikir Dening waspa...

Katresnan

Katresnan Bulan lumingsir Katon surem amarga mendung Grimis nyirnakake cahyane Nanging tresnaku rinonce kehing wanodya Andum prasetya tuhu Ngawang nggayuh lintang Napak ning kesejatian rasa Ulet sumehmu, tumindhak sareh kinantenan tembung arismu...

Kodhok Gêmblung

Photo source : http://animals.howstuffworks.com/ Kodhok Gêmblung Ana kodhok methok, linggihé andhodhok, ambêngkêrok mêlok, mêlok ora ndêlok. Dhasar gêmblung tansah mêlung muni kang kung, sanadyan mung swara lagu...

Prasetyaning Janji

Photo Source : http://contraltopeople.ru/ PRASETYANING JANJI Yen wengi iki dadi tetengering prasetyanmu Bakal dak tulis ing pulung ati Bakal dak gelar sadawane laku mecaki urip kang sansaya nggegirisi Yen wengi...

Gurit Nggladrah Wanasabanan

Photo source : hasprabu.blogspot.com GURIT NGGLADRAH WANASABANAN Ayo dha ngopi dhengen ben kemepyar... Aja mikir werna-werna Kuwe gudu tugase nyong karo rika Ora semang mikir trasi karo dhasi Apa likuk karo kupluk ndak...

Pangarep – Arep

Photo Source : w-dog.net PANGAREP-AREP   jago kluruk sesautan mratandhani wayah ésuk binarung cecruwèting manuk-manuk ing wit-witan sang bagaskara isih aras-arasen ramé swarané tetumpakan ing dedalan pratandha wiwit anané panguripan dina iki lan dina-dina...

Getering Ati

Image Source : thewowstyle.com dakjaluk katresnanmu nimas katresnan apa ubaling asmara, iya katresnan kang gumandhul ana wiwaraning nala sun éncup katresnanmu nimas katresnan kang sejati, iya jatining katresnan dudu gluguting lumbu...

Dedonga

Foto Ilustrasi : http://mobilizacao.com/ Menawa sira dedonga... tindhakna kanthi legawa. Menawa sira dedonga... Ora kanggo pamer turut emper Dedonga ora kudu melang melung Kadya njaluk tulung nalika dipentung Nadyan sakjroning dadha Gusti...
- Advertisement -

Terbaru

Chendanabiru | SAJAK DI KOTA SENJA

001SURAT RINDU--------------------- sekeping surat rinducarik di dalam semburat senjasemua kata-katatercicir di kaki langittiada suaratanpa jerit aku belum bacadan belum mengenal tempatnyadi mana kau goreskan...

Andre Liem | Desember

001"LAMBAIAN PAGI"(murid omar bak'rie) Kau ayun sepeda jengki jalan dengan perlahanbersama kawan kau berboncengan di jalan Mengarungi tepian kota yang dinginredup menyapa indah...

Permainan Dendam oleh Chendanabiru

Permainan Dendamoleh Chendanabiru Jalan penuh sesak, di mana-mana mobil beratur panjang, bergerak lambat. Debu-debu bertebaran ditiup angin, hinggap di tingkap mobil, di warung-warung...