Jum. Agu 6th, 2021

Getering Ati

Image Source : thewowstyle.com

dakjaluk katresnanmu nimas
katresnan apa ubaling asmara, iya katresnan
kang gumandhul ana wiwaraning nala

sun éncup katresnanmu nimas
katresnan kang sejati, iya jatining katresnan
dudu gluguting lumbu kang mijil ing wanci rendheng

Lara lapa yèn tan kêlara-lara,
kêtula-kêtali yèn tan nganti kêtula-tula
janma ngêndi kang tinalènan rasa asih awit saka kodrating nugraha
tan gampang nggènya nglakoni tan gampang nggènya nyênyimpên
nora gampang apus krama supaya ora handayani kramaning apus

Jeng, daksawang gambarmu
saka pojok ésuk tumêkèng pojok awan
dak liling liring lan pasuryanmu katon ayu kêmayu
dak sêngguh dêdêg piadêgmu pancèn pantês déné ora maékani ing kardi
dak ambung pipimu ora kaya ing rasa apa kejaba trêsna kéwala
dakcucup lambému dakputêr ilatmu . . oh Gusti,
sajak arêp amêmanas mbêdhah-bêdhahaké dhadha

nimas, ana ngêndi anggonku kudu ngêntèni
papan sakupênganing panggon wus kêmput
takon sapungkasé wangsulan wus makaping-kaping
nganti sapréné durung katon ana têtêngêr kang gumathok

Sinawung aris titis lampahing maruta
sinawung munggah mudhun dayaning hyang bagaskara
manawa ana gagak utawa kuntul,
sokur bagé dara kucir apadéné êmprit kang bisa nêba
ora amung dlancang sindura ananging pamelingé rasa
kang kinanthèn gêtêring ati kang tansah hangantu-antu.

sapinggiring Kali Serayu, 16102011

Karya Rochani Sastro Adinegoro

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: