Jum. Sep 30th, 2022

Gurit Nggladrah Wanasabanan

Photo source : hasprabu.blogspot.com

GURIT NGGLADRAH WANASABANAN

Ayo dha ngopi dhengen
ben kemepyar…
Aja mikir werna-werna
Kuwe gudu tugase nyong karo rika
Ora semang mikir trasi karo dhasi
Apa likuk karo kupluk
ndak dadi pauk
Siki jamane luru seberuk
Aja umuk
Aja kemaruk
Rika mbiyen seneng nglinting mbako semprul
Kebal kebul macit thiwul
Mlotone macit songkolan apa randha royal
Guyup rukun nyruput wedang nglethuk gula jawa
Siki jaman wis merdeka
Apa-apa ana
Wedak pupur sak wernane sari ayu apa sarinah
Pupu pitik apa pupu ayam
Sambel lombok cengis apa lombok-lombokan
Roti mari apa mariyuana
Sandhangan sing brukut apa sing nglegena
Kari milih karo milah
Iman apa oman
Ngopi tubruk nasgitel
Karo nglinting mbako net
Pada gendhu-gendhu rasa nang pos rondha
Kebal kebul klalen ngodhe
Usah padha ongkreh
Timbang ngelak nglangga banyu gonje
Ben nalare padang
Ati ora njola deg-degan
Ngayahi polahe jaman.
Wis ya kang ngesuk ketemu maning
Aja goroh
Aja ngapusi
Nang kene dewek wis janji.

 
PAIMO DOBLEH 18-2-2016
Pereng Sumbing

Hartono Sonjaya

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: