Ming. Jun 20th, 2021

Katresnan

Katresnan

Bulan lumingsir
Katon surem amarga mendung

Grimis nyirnakake cahyane
Nanging tresnaku rinonce kehing wanodya
Andum prasetya tuhu
Ngawang nggayuh lintang
Napak ning kesejatian rasa

Ulet sumehmu, tumindhak sareh kinantenan tembung arismu iku ngruntuhake ati

Tresnaku iku rumeksa
Dudu tresna wuta
Mergo endahing crita nancep mring kalbu
Laksana kidung swarga
Ora bakal ilang ing jero manah
Nyesep katresnan marang Gusti Pangeran Kang Murbeng Jagad

Jagad alitku, jagad alitmu
Jagad agengku, jagad agengmu

Lebur

Ngayuh kawicaksanan

Ken Saskara
20 Februari 2018
12.11 wib

#belajar_geguritan
#belajar_boso_jowo

Pict by Exa Willend, thanks Will

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: