Sel. Sep 27th, 2022

Pangarep – Arep

Photo Source : w-dog.net

PANGAREP-AREP

 

jago kluruk sesautan

mratandhani wayah ésuk

binarung cecruwèting manuk-manuk ing wit-witan

sang bagaskara isih aras-arasen

ramé swarané tetumpakan ing dedalan

pratandha wiwit anané panguripan

dina iki lan dina-dina kang arep teka

sangsaya suwe adoh saka pangarep-arep

murih bisa karanggèh lan karengkuh tangan iki

kekeblaking elar wus ora santosa

kaya gumreguting pangangen-angen

muhung bisa ngèli lakuning wektu

kanthi nyawang saka kadohan

mbaka siji padha lunga ninggalaké papan

 

sapinggiring kali serayu,  030320130630

 

Dening : Rochani Sastro Adinegoro

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: