Jum. Agu 6th, 2021

Prasetyaning Janji

Photo Source : http://contraltopeople.ru/

PRASETYANING JANJI

Yen wengi iki dadi tetengering prasetyanmu
Bakal dak tulis ing pulung ati
Bakal dak gelar sadawane laku mecaki urip kang sansaya nggegirisi
Yen wengi iki wis dadi tekatmu
Nglarung sakabehing sukerta ing gisiking samodra
Aku bakal nyekseni
Dikanthi jemlegure ombak
Kekemul kekesing maruta
Lintang luku mesem ngujiwat aweh panyaruwe
Yen wengi iki wis dadi titiwancine
Badaring prasetyan
Giyarna ing sanak kadang
Yen wis kababar pengiloning lelakon
Aja kok owahi mawa nalar lan pakerti

Sonjaya Hartono, 12 2013

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: