Ming. Jun 20th, 2021

Rasa Tresna

Photo Source : https://themuslimvibe.com

apa iya darbe rasa

handika nandang kapang

kadya kang daksandang..

wektu kadya datan lumaku

dalan prapatan nganti dakcubriyani

nyingitate wangsulan ndika

rina lan wengi angrronce ukara

daksambung tembung mbaka tembung

rinakit dadi gurit

arsa medhar

woting ati kang tan bisa kaujar

nanging… yagene isih durung pirsa

pancen kang daktulis

ukara mawa pralampita

merga pancen mangkono kang kinaran gatra

saktemene aku amung arep kandha

menawa ana rasa tresna sajroning dadha

Dening : Dwija Kangka

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: